Program

21 kwietnia 2017 roku (piątek) - Godz. 18.00 Parada chórów

Symboliczne przekazanie klucza władania miastem przez władze miasta zespołom uczestniczącym w Festiwalu w sercu miasta na Pl. Jakuba Wejhera. Trasa przemarszu Pl. Jakuba Wejhera – Filharmonia Kaszubska, uroczysty charakter przemarszu podkreślony zostanie gościnnym uczestnictwem Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Godz. 19.00 Koncert inauguracyjny

W koncercie udział wezmą członkowie i dyrygenci chórów uczestniczących w Festiwalu, oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych i publicznych. Koncert inauguracyjny zostanie połączony z występem zwycięskiego chóru poprzedniej edycji – Młodzieżowego Chóru Canto z Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku pod dyrekcją Mariana Szczepańskiego.

PROGRAM KONCERTU:

1.      Wacław z Szamotuł - Kryste, Dniu naszej światłości

2.      Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Stabat Mater

3.      Łukasz Urbaniak - Crucem Tuam

4.      Marcin Łukaszewski - De profundis

5.      opr. Tadeusz Mayzner - Oj świeci miesiąc

6.      opr. Roman Illa Drozd – Zómci na lodze

7.      opr. Marian Szczepański - Hej ty Wisło

8.      Todor Skalowsky - Makedonske oro

9.      Krzysztof Klenczon opr. Marian Szczepański - Port (z rep. zespołu „Trzy Korony”)

10.    Jerzy Wasowski opr. Andrzej Borzym - Stacyjka zdrój

11.    Czesław Niemen opr. Marian Szczepański - Sen o Warszawie

12.    Jerzy Wasowski opr. Andrzej Borzym -  W kawiarence SUŁTAN

13.    Marek Sart opr. Marian Szczepański – Wspomnienie

14.    Consuelito Velasquez - Besame mucho

15.    Stanisław Soyka opr. Marcin Wawruk - Tolerancja

 

 

22.04.2017 r. (sobota) - Godz. 09.00 – 17.00

Przesłuchania konkursowe / Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie.

W przesłuchaniach chóry biorą udział w sześciu kategoriach:

  • Chóry dziecięce (do 12 lat);
  • Chóry młodzieżowe (gimnazja, licea);
  • Chóry stowarzyszeń i towarzystw śpiewaczych, parafialne i działające przy instytucjach;
  • Chóry akademickie;
  • Chóry szkół muzycznych I stopnia;
  • Chóry szkół muzycznych II stopnia.

Na program konkursowy składają się: utwory a’ cappella lub z towarzyszeniem fortepianu.

W programie konkursowym muszą znaleźć się przynajmniej dwie pieśni o tematyce marynistycznej lub w języku kaszubskim (ilość wszystkich utworów w programie nie może przekroczyć czasu 15 minut wykonania).

Godz. 19.30 Koncert galowy

W uroczystym Koncercie udział wezmą członkowie i dyrygenci chórów uczestniczących w Festiwalu oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych i instytucji publicznych, publiczność. Podczas Gali nastąpi ogłoszenie wyników Festiwalu, przyznanie nagród zwycięzcom oraz koncert laureata nagrody głównej Festiwalu.