Inauguracja Festiwalu

Jesteśmy po przemarszu chórów w towarzystwie Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz czas na koncert inauguracyjny z występem Młodzieżowego Chóru Canto z Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku pod dyrekcją Mariana Szczepańskiego.