Historia festiwalu

Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie odbywa się od 1966 roku. Obecnie festiwal odbywa się co dwa lata.

Cele festiwalu

  • Upowszechnianie wartościowych artystycznie i ideowo utworów o tematyce marynistycznej i kaszubskiej, sławiących trud ludzi morza, nawiązujących do tradycji polskiej myśli marynistycznej
  • Popularyzowanie polskiej i zagranicznej twórczości chóralnej różnych epok
  • Zainteresowanie środowiska kompozytorów tematyką marynistyczną
  • Rozwój współpracy międzynarodowej oraz popularyzowanie twórczości muzycznej krajów nadbałtyckich poprzez prezentację zespołów zagranicznych
  • Prezentacja osiągnięć amatorskiego ruchu artystycznego
Rok festiwalu