Kontakt

Biuro Festiwalowe XXIII OFPoM
Wejherowskie Centrum Kultury
84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 255

 

Telefon: (58) 672 27 75, (58) 672 43 84
Fax: (58) 672 15 59
E-mail: wck@wck.org.pl
Strona: www.wck.org.pl