Jury

PRZEWODNICZĄCA JURY

Elżbieta Wtorkowska

Elżbieta Wtorkowska

Jest profesorem sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Aktualnie pełni funkcję Rektora Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Jest również wykładowcą oraz  kierownikiem merytorycznym Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu  w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz konsultantem wokalnym Chóru „Opera Nova” w Bydgoszczy.

Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą na Studium Dyrygentów Chórów Polonijnych, działającym  w ramach Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów Polonijnych „Ojczyzna”. Prowadziła seminaria i warsztaty chóralne na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Republice Czeskiej, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz  w Australii,  Meksyku, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

W 1981 roku założyła  w Murowanej Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku  Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktualnie prowadzi zespół żeński, natomiast nad chórem dziewczęcym oraz zespołem „Canzona Kameralna”, prowadzonym przez dr Adriannę Wtorkowską-Kubińską, sprawuje opiekę artystyczną  i merytoryczną. Z chórami „Canzona” koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, Republice Czeskiej na Słowacji na Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii, Ukrainie, Anglii, Hiszpanii, Bułgarii, Grecji, na Malcie, we Francji i w USA. Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie, którego coroczna edycja odbywa się od 2007 roku.

Gości jako juror konkursów chóralnych oraz wykładowca na seminariach dla wokalistów,  nauczycieli i dyrygentów chóralnych w Polsce i poza granicami. Prowadzi też liczne warsztaty wokalne, zarówno dla chórów amatorskich jak i profesjonalnych.

 

CZŁONKOWIE JURY

Anna Domańska

Anna Domańska

Dyrygent, chórmistrz i pedagog, profesor sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na Wydziale Wychowania Muzycznego, Studiów Podyplomowych w Zakresie Muzyki Dawnej, oraz kursów mistrzowskich doskonalących warsztat dyrygencki. Od 1993 roku związana z Akademią Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, a od 2005 roku (od początku jego istnienia) dyrygent Chóru  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podczas długoletniej działalności chórmistrzowskiej prowadziła wiele zespołów chóralnych, m.in.: Chór mieszany Cantemus, Chór żeński i mieszany Państwowego Liceum Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, Chór Mieszany Uniwersytetu Łódzkiego oraz przez ponad 20 lat Chór Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, z którymi zdobyła liczne nagrody w kraju i zagranicą. Prowadzi również działalność pedagogiczną. Zasiada w jury konkursów i festiwali, prowadzi kursy mistrzowskie oraz od 1993 r. klasę dyrygowania w Akademii Muzycznej im. G. i K. Baczewiczów w Łodzi.
Angażuje się w projekty promujące muzykę polską oraz bierze udział w prawykonaniach dzieł współczesnych kompozytorów polskich. Prowadzi wykłady w zakresie wykonawstwa dla zespołów i chórów, a także dla instruktorów i dyrygentów podczas warsztatów i spotkań metodycznych.

W ramach działalności artystycznej odbyła wiele podróży koncertowych do Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Anglii, Szwecji, USA, Rosji, Słowenii i na Litwę. Przygotowała i poprowadziła koncerty oratoryjne, m.in.: J. Brahms – Ein deutsches Requiem op. 45, O.  Nicolai – Msza D-dur, G. Pergolesi – Stabat Mater, A. Vivaldi – Gloria, A. Vivaldi – Introdukcja i Gloria, St. Moniuszko – Msza Des-dur, Wł. Korcz –  Oratorium Wielkanocne Woła nas Pan, W.A. Mozart –Wielka Msza c-moll, G. Verdi – Te Deum,  G. Fauré – Requiem d-moll op. 48, M. Sawa – Stabat Mater, Ch. Schoenherr – Magnificat, J. Peterson – Kantata Pierwsza kolęda, W. Buchenberg – Missa ad maiorem Dei gloriam.

Od 1995 r. stale współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Chóralnym w Badenii – Wirtembergii w Ochsenausen (Niemcy), gdzie wraz z chórzystami i dyrygentami z całego świata przygotowywany jest repertuar muzyki współczesnej i oratoryjnej, prezentowany podczas trasy koncertowej.

W ramach programu Erasmus, jako „visiting professor” prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Rennes (Francja) i Örebro (Szwecja) oraz podczas CHAIN Choir Education Week w Rydze. W ramach współpracy partnerskiej z Uniwersytetem z Giessen w Niemczech, przygotowywała koncerty oratoryjne z uczelnianą orkiestrą i chórem. Jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Rady Artystycznej Ogólnopolskiego Konkursu Chóralnego Cantio Lodziensis. W latach 1999-2012 była Kierownikiem Katedry Edukacji Artystycznej na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej, a w latach 2015-2020 kierownikiem Zakładu Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Od 2018 r. uczestniczy w kolejnych edycjach programu Narodowego Centrum Kultury „Do Hymnu”Od 2019 r. jest konsultantem Centrum Edukacji Artystycznej Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Za swoją działalność artystyczną odznaczona została Złotym Krzyżem Zasługi (1993) 2-krotnie Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej I st.(1990, 1993) 5-krotnie Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi, Nagrodą Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, Nagrodą I stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Działacz Kultury w 2001 roku, Medalem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2014) oraz Nagrodą Miasta Łodzi za rozwijanie polskiej kultury muzycznej oraz promowanie łódzkiego środowiska artystycznego (2014).

Anna Olszewska

Anna Olszewska

Profesor sztuki, dyrygent, chórmistrz, stypendystka Prezydenta Miasta Białegostoku dla Młodych Twórców (2010) oraz dla Twórców Profesjonalnych (2012), uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2011), Medalem za Zasługi  dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2022), Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej (2019), Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (2019), laureatka Nagrody I stopnia Rektora UMFC (2013, 2018), Wyróżniona za całokształt dotychczasowej działalności – Nagroda Rady Miasta Białystok „Kulturalne Gryfy” w kategorii Animator (2016).

Jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego „Trójka" w Białymstoku i członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w klasie dyrygowania prof. dr hab. Bożenny Sawickiej i emisji głosu prof. dr hab. Cezarego Szyfmana, Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, a także studiów I i II stopnia w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie gitary.

W roku 2007 otrzymała stopień doktora, w 2013 doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie dyrygentura, a w 2020 tytuł profesora sztuki. Prowadzi działalność naukową i pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Filia w Białymstoku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Organizuje konferencje, seminaria, sesje naukowe, warsztaty, itd. Jest recenzentem, autorem i redaktorem publikacji naukowych i popularnonaukowych, jest promotorem i recenzentem prac doktorskich. W kadencjach  2012-2016 i 2016-2020 była pełnomocnikiem koordynatora ds. zapewnienia jakości kształcenia i przedstawicielem wydziału w Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. W latach 2013–2016 pełniła funkcję kierownika Zakładu Edukacji Artystycznej. Aktualnie pełni obowiązki koordynatora ds. awansów akademickich w UMFC.

Jest założycielem i dyrygentem Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, kieruje także Chórem Żeńskim Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku Scholą Cantorum Bialostociensis. Zespoły te otrzymują czołowe miejsca podczas konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i za granicą, łącznie ponad 200 nagród, m.in.: Grand Prix i Bursztynowa Aureola Świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach 2021; Grand Prix w Wysokiej 2021; Grand Prix w Rumi 2020; Grand Prix i Bursztynowa Aureola Świętego Piotra Apostoła w Międzyzdrojach 2019; Grand Prix w Kaliszu 2018; Grand Prix w Rumi 2017; Grand Prix w Bydgoszczy 2017; Grand Prix w Gdańsku 2016; Grand Prix w Chełmnie 2016; Grand Prix „Warszawskiej Wiosny Chóralnej” 2015; Grand Prix w Ejszyszkach 2013; Grand Prix w Toruniu 2008. Anna Olszewska wielokrotnie otrzymała Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta (Wysoka 2021, Rumia 2020, Ohrid 2019, Lublin 2018, Kalisz 2018, Łomża 2017, Chełmno 2016, Wenecja 2016, Warszawa 2015, Bydgoszcz 2015, Hajnówka 2012). Do końca 2018 roku prowadziła również Chór Kameralny Con Spirito przy WSMed w Białymstoku.

Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku „Schola Cantorum Bialostociensis” jako laureat Grand Prix 54. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach otrzymał nominację do udziału w Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu 2019, gdzie zdobył Wyróżnienie oraz Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora („Sobótka” Marka Raczyńskiego).

Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku jako laureat Grand Prix 55. Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Chóralnej im. prof. Jana Szyrockiego w Międzyzdrojach otrzymał nominację do udziału w Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu 2021, gdzie zdobył Grand Prix, Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu poznańskiego kompozytora („Dziady” Marka Raczyńskiego), Nagrodę specjalną Nieformalnego Jury złożonego ze Słuchaczy Podyplomowych Studiów Chórmistrzostwa i Emisji Głosu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego.

Anna Olszewska prowadzi bogatą działalność koncertową w kraju i za granicą (Ukraina, Niemcy, Słowacja, Czechy, Belgia, Litwa, Białoruś, Austria, Włochy, Hiszpania, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Węgry, Serbia, Macedonia Północna). Wraz ze swoimi chórami zarejestrowała 8 płyt CD, dokonała prawykonań niemal 40 kompozycji a cappella i wokalno-instrumentalnych, kompozytorzy polscy chętnie dedykują jej i zespołom przez nią prowadzonym swoje utwory. Jest zapraszana do jury konkursów i festiwali chóralnych.

Współpracowała z wieloma orkiestrami i zespołami kameralnymi, poprowadziła szereg koncertów wokalno-instrumentalnych.    

Od 2015 roku jest także kuratorem ogólnopolskiego programu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydenta Miasta Białegostoku. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje Narodowe Forum Muzyki.

Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki Sakralnej „Nadzieja w chórze” w Tykocinie.

Krzysztof Kusiel-Moroz

Krzysztof Kusiel-Moroz

Ukończył Warszawską Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Stanisława Wisłockiego. Studiował także dyrygenturę chóralną pod kierunkiem prof. Ryszarda Zimaka. Od roku 1990 jest związany z macierzystą uczelnią jako pedagog (obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej) prowadząc klasę dyrygentury, oraz liczne zespoły wokalne i instrumentalne.

Dyrygował wieloma polskimi orkiestrami m.in. Filharmonią Narodową w Warszawie, Filharmonią Bydgoską, Opolską, Łomżyńską, Polską Orkiestrą Radiową, Sinfonią Varsovią, Sinfonią Juventus, Orkiestrą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina,  a za granicą m.in. Kristiansand Orkestr w Norwegii, Oldenburg Ratsmusik Orchester, Japan Youth Orchestra. Jako chórmistrz wielokrotnie występował na Międzynarodowym Festiwalu WRATISLAVIA CANTANS, koncertował także za granicą w Niemczech (Darmstadt, Passau Hamburg, Oldenburg, Bremmen, krajach Beneluxu Haga, Gouda, Antwerpia, Luxemburg, Francji – festiwal w La Chaise Dieu), na Litwie, Łotwie, a poza Europą w Japonii, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Wiele z wyżej wymienionych koncertów było transmitowanych przez stacje telewizyjne i radiowe.

Z prowadzonym od 30 lat Warszawskim Chórem Chłopięcym nagrał 18 płyt dla takich wytwórni jak Naxos, CD Accord, Bridge, z których 4 otrzymało nagrodę Fryderyk, a płyta z dziełami G. Crumba zdobyła GRAMMY AVARD 2001. Artysta jest także organizatorem życia muzycznego.

We współpracy z  instytucjami samorządowymi i administracją państwową był inicjatorem takich wydarzeń jak: Warszawskie Dni Muzyki Pasyjnej, Triduum Muzyki Żałobnej Pro defunctis, Festiwal Musica Temporis Adventus, czy Festiwal Sancta Ceclilia. Jest członkiem Akademii Fonograficznej Fryderyk, zasiada także w jury licznych konkursów muzycznych.

Witosława Frankowska

Witosława Frankowska

Wychowana w rodzinie o długoletnich tradycjach kaszubskich i muzycznych, łączy działalność arty­styczno-naukową z popularyzacją muzyki regio­nalnej. Ukończywszy z wyróżnieniem Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku związała się zawodowo z macierzystą uczelnią. W roku 2013 w Instytucie Sztuki Polskiej Akade­mii Nauk w Warszawie uzyskała z wyróżnieniem stopień doktora nauk humanistycznych w dzie­dzinie etnomuzykologii, a w 2018 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk muzycznych w specjalności instrumentalistyka w Akademii Muzycznej w Łodzi. Jako ceniony realizator basso continuo koncertowała w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Współpracuje z wieloma wybitnymi solistami, Polską Filharmonią Kameralną Sopot, Polskim Chórem Kameralnym.

Komponuje, opracowuje utwory ludowe i regio­nalne, była redaktorem książki Muzyka Kaszub. Materiały ency­klopedyczne (2005), od 2002 r. prowadzi cieszący się dużą popularnością cykl koncertów „Spotkania z muzyką Kaszub” w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dokonała szeregu nagrań archiwalnych dla radia i telewizji, przygotowała do wydania płyty Mòrze. Pieśni z Kaszub północnych (2004), Ptôszkòwie na lëpie (2006), Kaszuby w pieśni artystycznej (2014), Navigare (2018). Jest autorką monografii Kolędowanie na Kaszubach (2013), monografii autorskiego cyklu koncertów „Spotkania z muzyką Kaszub” (2021), jurorem w ogólnopolskich konkursach kompozytorskich, związanych z muzyką kaszubską. Laureatka Medalu Stolema (2006) i Nagrody Remusa (2014, 2021).